XML format kao prilog ili dokument

sij 04, 2024

XML (eXtensible Markup Language) dizajniran je za prijenos i pohranu strukturiranih podataka. Naprimjer, banke često koriste XML format za izvode i račune jer on omogućuje lako strukturiranje informacija, olakšava razmjenu podataka između različitih sustava te pruža fleksibilnost u definiranju vlastitih oznaka i formata podataka. Kroz XML, banke mogu jednostavno označiti i organizirati detalje transakcija, salda i ostalih financijskih informacija, što olakšava automatizaciju procesa obrade i analize financijskih podataka.

U Doc.Doc.C-u, ako je postavljeno automatsko zaprimanje e-računa iz vanjskih sustava (npr. FINA e-računi), sustav sprema .pdf ili drugi format kao dokument tipa „Račun“, a kao prilog dodaje XML format koji odmah izvuče metapodatke. Nakon toga sustav pokreće proces koji je za taj tip konfiguriran. Ako korisnik želi, DocDoc.C omogućuje i da ručno učita dokument i XML prilog te ga razvrsta ga kao račun. U tom slučaju metapodaci će se također sami ispuniti te će biti pokrenut proces (odobravanja).

U slučaju da korisnik ima dokument samo u XML formatu, može ga učitati u DocDoc.C kao nerazvrstan i samostalan dokument. Sustav će napraviti vizualizaciju tog formata bez obzira prepoznaje li tip dokumenta koji je učitan. Ako je jasno koji je tip dokumenta (npr. bankovni izvod), sustav će urediti prikaz koji će jasno označiti nazive stavki, napraviti tablicu te posložiti cijeli tekst.