DocDoc.C DMS drugi roendan!戊

svi 10, 2022

Pro禳li smo mjesec obilje鱉ili 2. roendan na禳eg sustava za upravljanje dokumentima DocDoc. C. U dvije godine postojanja DocDoc.C DMS-a, radilo se puno. Sukladno zahtjevima korisnika i novonastalih potreba, osmi禳ljavali smo nove ideje i funkcionalnosti, ali i razvijali i pro禳irivali stare funkcionalnosti.

Popravljali smo nastale pote禳koe i potrudili se maksimalno ispuniti zadatke te unaprijediti cjelokupni proces upravljanja dokumentima i zadacima.

DocDoc.C DMS sustav danas broji preko 370 korisnika i 120 razliitih tvrtki. Kroz sustav je pro禳lo nekoliko desetaka tisua dokumenata, a zadaci su sada lako praeni i sve je uvijek dostupno putem nekog od pametnih ureaja.

Sveukupno sadr鱉i 60-ak funkcionalnosti. Prema anketi provedenoj pro禳le godine, naje禳e kori禳tene funkcionalnosti su:

 • Pretra鱉ivanje i filtriranje dokumenata
 • Upravljanje zadacima
 • Unos raznih tipova dokumenata

Kori禳tenje sustava za upravljanje dokumentima takoer se pokazalo kao velikom prednosti za vrijeme COVID-19 pandemije. Korisnici su iz svojih domova mogli neometano raditi i pristupiti svim dokumentima te pratiti i odraivati zadatke nad tim dokumentima. S obzirom na to da DocDoc.C sustav za upravljanje dokumentima ne zahtjeva instalaciju, ve samo raunalo ili pametni ureaj, sami prelazak na rad od kue imao je malo manje prepreka.

to smo sve napravili?

 • Dodali smo mogunost unosa i upravljanja s preko 20 novih tipova dokumenata (ponuda, rje禳enje, kompenzacije,elaborat, izjava, jamstvo, projekt, certifikat, razni tipovi ugovora.)
 • Pro禳irili smo polja i mogunosti za postojee dokumente
 • Dodano je nekoliko novih procesa
 • Dodatne funkcionalnosti eArhive napredna pretraga, izvoz u Excel, potvrda arhiviranja
 • Organizacijska struktura
 • Novi ERP status rauna mogunost vraanja statusa o plaanju ili djelominom plaanju rauna
 • Dodavanje, pregled i rad s verzijama dokumenata mogunost dodavanja novih verzija dokumenta, brisanja ili vraanja na starije
 • 繚ntegracija s nekoliko novih ERP rje禳enja
 • Dodatne funkcionalnosti prema Uredbi o uredskom poslovanju klasifikacijski plan, predmeti, urud鱉biranje.

Hvala svim na禳im korisnicima, partnerima i zaposlenicima za ove dvije godine! Nadamo se da e nadolazea vremena dovesti do jo禳 vi禳e digitalizacija poslovanja te pozitivnih pomaka u upravljanju dokumentima i poslovnim procesima.

Zatra鱉i trial verziju - Kontakt