Digitalno potpisivanje dokumenata osobnim certifikatima

lis 31, 2023

Budući da u današnje vrijeme većina građana ima dostupan digitalni certifikat kroz eOI (elektroničku osobnu iskaznicu), FINA ili poslovne certifikate, omogućili smo potpisivanje dokumenata kroz sustav za upravljanje dokumentima DocDoc.C. Korištenjem soft certifikata ili onih na kriptografskom uređaju ubrzava se proces potpisivanja i pečatiranja dokumenata, a svi potpisi su dodijeljeni prema najvišim standardima. Svatko može u sustavu dodati više različitih aplikativnih digitalnih certifikata i pri potpisivanju odabrati koji želi koristiti. Aktivacijom dodatnih usluga unutar sustava moguće je poslati dokument na potpis trećoj strani (osobama koje nisu korisnici DocDoc.C-a) a čiji potpis trebamo.

Potpisom se jasno identificira korisnik, a vjerodostojnost je lako provjeriti. Elektroničko poslovanje zahtijeva mogućnost korištenja e-potpisa u oblaku kako bi se ubrzali procesi, kako bi se smanjio broj papira koji kolaju uredom te kako ne bi bilo potrebno na zadnjem koraku e-poslovanja ipak ispisati papire i ručno potpisivati. Digitalni potpis jeftiniji je od fizičkog slanja dokumentacije, smanjuje šanse da se papiri izgube te se jednostavnom provjerom može utvrditi jesu li podaci na dokumenti naknadno nelegalno mijenjani.

DocDoc.C DMS sustav također omogućava odobravanje zadataka uz dodatnu ovjeru aplikativnim digitalnim certfikatom. Tako odobren dokument može dobiti digitalni potpis kao prilog ili kao dio dokumenta ako tip dokumenta u sebi ima mogućnost pohrane potpisa (npr. PDF).